برچسب » 15 دسامبر

15 دسامبر، آخرین مهلت تعویض لاستیک های تابستانی
3 سال قبل

15 دسامبر، آخرین مهلت تعویض لاستیک های تابستانی

زمستان زودرس امسال مدتی ست که از راه رسیده است و همه کسانی که خودرو دارند خوب می دانند که لاستیک ها بیش از کمربند ایمنی و کیسه های هوا در حفظ امنیت اتومبیل اهمیت دارند. طبق قانون در هر یک از استان های کانادا برای ایمنی بیشتر، تمامی وسایل نقلیه در زمان های خاصی […]