برچسب » ۲۰۱۶

در زمینه برنامه ریزی مالی در سال جدید چه کنیم؟
6 سال قبل

در زمینه برنامه ریزی مالی در سال جدید چه کنیم؟

برای سال ۲۰۱۶ چه کارهایی انجام دادیم و جه کارهایی در دست انجام داریم ؟  برنامه ریزی مالی و بیمه از مواردی است که در دنیای امروز نمی توان نیاز ان را نادیده گرفت .  به روزهای آخر سال نزدیک می شویم، روزهایی تلخ و شیرین که به طور معمول، زندگی هر یک از ما را تحت تاثیر قرار می […]