برچسب » گروه همبستگی بازرگانی ایرانیان مقیم مونترال

دومین سمینار انجمن همبستگی بازرگانی ایرانیان مونترال برگزار می شود
4 سال قبل

دومین سمینار انجمن همبستگی بازرگانی ایرانیان مونترال برگزار می شود

دومین سمینار و کارگاه انجمن همبستگی بازرگانی ایرانیان مونترال روز شنبه 30 سپتامبر 2017 برگزار می شود.  گروه همبستگی بازرگانی ایرانیان مقیم مونترال (IBNG) با هدف گسترش همکاری اعضا، بازاریابی و افزایش آگاهی اعضا از قوانین و فضای اقتصادی جهان، کانادا و مونترال و همچنین گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه مهاجر ایرانی مونترال تشکیل […]