برچسب » کدشغلی

انتخاب اکسپرس انتری استان بریتیش کلمبیا
2 سال قبل

انتخاب اکسپرس انتری استان بریتیش کلمبیا

در  این دور  انتخابی به دلیل همه گیری ویروس کووید 19 و تاثیر آن بر کسب و کار استان بریتیش کلمبیا، برخی کدهای شغلی حذف شدند. در تاریخ 16 آوریل، استان بریتیش کلمبیا تحت برنامه مهاجرت استانی، برای متقاضیان در دو گروه، دعوتنامه صادر کرد. در مجموع 271 دعوتنامه در گروه های مهاجرت مهارت ها(SI) […]