برچسب » پول نقد

چند سوال در مورد همراه داشتن پول نقد هنگام ورود به کانادا
5 سال قبل

چند سوال در مورد همراه داشتن پول نقد هنگام ورود به کانادا

   آیا سقف تعیین شده برای همراه داشتن پول نقد به هنگام لندینگ ، ده هزار دلار کانادا برای کل خانواده است یا هر یک از اعضای خانواده ؟  اگر معادل رقم سقف تعیین شده به دلار کانادا ، دلار آمریکا همراه باشد مشکلی نیست ؟  اگر از سقف بیشتر باشد مشکل جدی ایجاد می […]