برچسب » وزارت امور خارجه

خبرهای تازه در مورد شکایت از وزیر خارجه کانادا – به شکایت بپیوندید
7 سال قبل

خبرهای تازه در مورد شکایت از وزیر خارجه کانادا – به شکایت بپیوندید

پیرو اطلاعات قبلی که در همین سایت منتشر شد. در مورد صدور مجوز انتقال پول ایرانیان متقاضی مهاجرت از سوی ویزارت امور خارجه کانادا، متاسفانه در بر همان پاشنه سابق می چرخد و آقای جان برد همچنان از صدور مجوز انتقال پول ایرانیان متقاضی مهاجرت به کانادا خودداری می کند. این وضعیت باعث شده است […]