برچسب » وام و بورس

برگزاری دوره های آموزش زبان فرانسه رایگان برای مهاجران
2 سال قبل

برگزاری دوره های آموزش زبان فرانسه رایگان برای مهاجران

دولت کبک تصمیم دارد تا با افزایش کمک های مالی، افراد  بیشتری را برای آموزش رایگان زبان فر انسه پذیرش کند.  از تاریخ اول جولای، تعداد بیشتری از افراد مهاجر می توانند به صورت رایگان به کلاس های آموزش زبان فرانسه ارائه شده توسط دولت کبک دسترسی داشته باشند و همچنین از بورسیه دولت برای […]