برچسب » مواد مخدر

برخی قوانین جدید که در سال 2019 به اجرا در خواهند آمد
3 سال قبل

برخی قوانین جدید که در سال 2019 به اجرا در خواهند آمد

اجرایی شدن برخی قوانین جدید در سال 2019 در سال جدید قوانین جدید متعددی در استان های مختلف کانادا اجرایی خواهد شد؛ از جمله این تغییرات، قوانین سرپرستی کودکان، قوانین فروش ماری جوانا در سراسر کانادا و نرخ جریمه های رانندگی، افزایش اجاره های مسکن در استان های مختلف خواهد بود. قوانین امنیت غذایی از […]