برچسب » مهاجرت از طریق تجربه کار در کبک

برخی دروس زبان فرانسه در برنامه تجربه کبکی تغییر کرد
4 سال قبل

برخی دروس زبان فرانسه در برنامه تجربه کبکی تغییر کرد

وزارت مهاجرت استان کبک، با ارسال بخشنامه ای در خصوص تغییرات جدید در فهرست دروس زبان فرانسه برنامه مهاجرتی تجربه کبکی (PEQ) توضیحاتی را ارائه کرد. این بخشنامه شامل کسانی می شود که در استان کبک مشغول به تحصیل هستند و می خواهند از طریق برنامه تجربه کبکی، اقامت دائم کانادا را به دست آورند؛ […]