برچسب » منیتوبا

انتخاب استانی 9 مارچ 2023 منیتوبا 
2 هفته قبل

انتخاب استانی 9 مارچ 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای ۵۹۷ متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی 9 فوریه 2023 منیتوبا 
1 ماه قبل

انتخاب استانی 9 فوریه 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای ۳۰۸ متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی 26 ژانویه 2023 منیتوبا 
1 ماه قبل

انتخاب استانی 26 ژانویه 2023 منیتوبا 

استان منیتوبا برای ۳۳۶ متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳ منیتوبا
2 ماه قبل

انتخاب استانی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳ منیتوبا

استان منیتوبا برای ۳۲۲ متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی 30 دسامبر 2022 منیتوبا 
2 ماه قبل

انتخاب استانی 30 دسامبر 2022 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 280 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی 15 دسامبر 2022 منیتوبا 
3 ماه قبل

انتخاب استانی 15 دسامبر 2022 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 1.030 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی 1 دسامبر 2022 منیتوبا 
3 ماه قبل

انتخاب استانی 1 دسامبر 2022 منیتوبا 

استان منیتوبا برای 305 متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب‌های استانی منیتوبا و جزیره پرنس ادوارد (11 تا 18 نوامبر)
4 ماه قبل

انتخاب‌های استانی منیتوبا و جزیره پرنس ادوارد (11 تا 18 نوامبر)

هر دو استان در انتخاب استانی‌ اخیر خود بیش از 100 دعوتنامه صادر کرده‌اند

انتخاب استانی ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ منیتوبا
5 ماه قبل

انتخاب استانی ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ منیتوبا

استان منیتوبا برای ۴۳۶ متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

انتخاب استانی ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ منیتوبا
5 ماه قبل

انتخاب استانی ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ منیتوبا

استان منیتوبا برای ۲۷۸ متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17