برچسب » مشکلات جسمانی

طراحی و تولید پوشاک برای معلولین در کانادا
2 سال قبل

طراحی و تولید پوشاک برای معلولین در کانادا

برای بسیاری از افراد انتخاب و پوشیدن لباس امری عادی است اما برای افراد با ناتوانی جسمانی اغلب گزینه های محدودی وجود دارد. بیشتر پوشاک برای افرادی که می توانند بایستند و راه بروند، طراحی شده است، بدون توجه به نیاز افرادی که از ویلچر استفاده می کنند و یا حتی با بستن دکمه های […]