برچسب » مشاغل رگولیتد

کنپارس برای استان ساسکاچوان در برخی مشاغل نظام مند نیز موکل می پذیرد
4 سال قبل

کنپارس برای استان ساسکاچوان در برخی مشاغل نظام مند نیز موکل می پذیرد

به اطلاع علاقه مندان می رساند کنپارس از این پس این آمادگی را دارد که در برخی از مشاغل نظام مند (رگولیتد) نیز که اقدام در آنها نیازمند طی فرآیندی در استان ساسکاچوان برای دریافت Professional License است، پرونده بپذیرد.  اگر شما در یکی از این مشاغل، سابقه کاری دارید و مایل هستید برای مهاجرت […]