برچسب » مشاغل برتر 2017

25 شغل خوب و پر درآمد کانادا در سال 2017
4 سال قبل

25 شغل خوب و پر درآمد کانادا در سال 2017

در گزارش اخیر اداره آمار، مشاغل و توسعه اجتماعی کانادا، 25 شغل برتر و پر درآمد کانادا در سال 2017 با شاخص های زیر معرفی شدند. انتخاب این مشاغل با در نظر گرفتن شاخص های زیر انجام شده است: میزان حقوق بالا درصد رشد در 10 سال آینده چشم انداز شغل نرخ اشتغال مدت زمان اشتغال اگرچه […]