برچسب » مرزهوایی

قسمت اول : چه چیزهایی را همراه نیاوریم؟
5 سال قبل

قسمت اول : چه چیزهایی را همراه نیاوریم؟

  همراه داشتن چه چیزهایی مشکل ساز است   در چند پست مرتبط قبلی، به مدارک و وسایلی که باید یا بهتر است در زمان اولین ورود به خاک کانادا همراه داشته باشیم اشاره و نکاتی بیان شد. در اینجا به مواردی اشاره می شود که می تواند مشکلاتی را برای دارنده کالا پدید آورد. […]