برچسب » مدیریت مالی در کانادا

نکاتی برای متقاضیان رشته حسابداری و مدیریت مالی
11 سال قبل

نکاتی برای متقاضیان رشته حسابداری و مدیریت مالی

  جزییاتی درباره پذیرفتن سیستم بین المللی گزارش مالی International Financial Reporting Standards (IFRS) و تغییر سیستم مالی در کانادا از سال ۲۰۱۱.    همچنان که احتمالاً تعدادی از مخاطبان سایت اطلاع دارند، کانادا از سال ۲۰۰۸ در حال تغییر تدریجی سیستم استاندارد گزارش مالی خود است و بر اساس جدول زمان بندی شده این […]