برچسب » مجلس

ثبت رسمی نوروز در مجلس نمایندگان استان کبک
5 سال قبل

ثبت رسمی نوروز در مجلس نمایندگان استان کبک

در اولین بخش از چهل و یکمین جلسه مجلس نمایندگان استان کبک که در تاریخ 21 مارس 2017 برگزار شد، ثبت نوروز در تقویم رسمی کبک با اکثریت آرا تصویب شد. امیر خدیر صبح روز سه شنبه 21 مارس 2017 در مجلس نمایندگان استان کبک بار دیگر لایحه ثبت رسمی نوروز در تقویم رسمی کبک به […]