برچسب » سوپرویزا

درخواست سوپر ویزا برای پدر و مادران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها
2 ماه قبل

درخواست سوپر ویزا برای پدر و مادران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها

با استفاده از «Super Visa»، والدین مقیمان دائم و شهروندان کانادایی قادرند طی 10 سال، چندین بار به کانادا سفر کنند