برچسب » سوالات_متدوال-اکسپرس_انتری

انتخاب 17 جولای 2024 اکسپرس انتری
3 روز قبل

انتخاب 17 جولای 2024 اکسپرس انتری

در این انتخاب 6,300 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی در برنامه تجربه کانادایی صادر شد در تاریخ 17 جولای 2024، اداره مهاجرت کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از شش هزار و 300 متقاضی مهاجرتی در برنامه تجربه کانادایی  (CEC) دعوت به عمل آورد. متقاضیان برای دعوت به حداقل امتیاز 515 در سیستم جامع رتبه‌بندی  […]

انتخاب 16 جولای 2024 اکسپرس انتری
6 روز قبل

انتخاب 16 جولای 2024 اکسپرس انتری

در این انتخاب 1,391 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی  در برنامه انتخاب استانی صادر شد در تاریخ 16 جولای 2024، اداره مهاجرت کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از 1,391 متقاضی مهاجرتی در برنامه‌ انتخاب استانی (PNP) دعوت به عمل آورد.  بر اساس «قانون تعیین اولویت پذیرش در وضعیت تساوی»، متقاضیان دارای حداقل امتیاز […]

انتخاب 8 جولای 2024 اکسپرس انتری
1 هفته قبل

انتخاب 8 جولای 2024 اکسپرس انتری

این انتخاب، پنجمین انتخاب دسته‌بندی محور امسال برای فرانسه‌زبانان است در تاریخ  8 جولای 2024، اداره مهاجرت کانادا  بیست و هشتمین انتخاب دسته‌بندی‌ محور (category-based) در سیستم اکسپرس انتری را برگزار و از 3,200 متقاضی مهاجرتی دارای تسلط به زبان فرانسه دعوت به عمل آورد.  متقاضیان برای دعوت نیاز به حداقل امتیاز 420 در سیستم […]

انتخاب 2 جولای 2024 اکسپرس انتری
2 هفته قبل

انتخاب 2 جولای 2024 اکسپرس انتری

در این انتخاب 920 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی  در برنامه انتخاب استانی صادر شد در تاریخ 2 جولای 2024، اداره مهاجرت کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از 920 متقاضی مهاجرتی در برنامه‌ انتخاب استانی (PNP) دعوت به عمل آورد.  بر اساس «قانون تعیین اولویت پذیرش در وضعیت تساوی»، متقاضیان دارای حداقل امتیاز […]

انتخاب 19 جون 2024 اکسپرس انتری
1 ماه قبل

انتخاب 19 جون 2024 اکسپرس انتری

در این انتخاب 1,499 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی  در برنامه انتخاب استانی صادر شد در تاریخ 19 جون 2024، اداره مهاجرت کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از یک  هزار و 499 متقاضی مهاجرتی در برنامه‌ انتخاب استانی (PNP) دعوت به عمل آورد.  بر اساس «قانون تعیین اولویت پذیرش در وضعیت تساوی»، متقاضیان […]

انتخاب 31 می 2024 اکسپرس انتری
1 ماه قبل

انتخاب 31 می 2024 اکسپرس انتری

در این انتخاب 3000 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی در برنامه تجربه کانادایی صادر شد در تاریخ 31 می 2024، اداره مهاجرت کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از سه هزار متقاضی مهاجرتی در برنامه تجربه کانادایی  (CEC) دعوت به عمل آورد. متقاضیان برای دعوت به حداقل امتیاز 522 در سیستم جامع رتبه‌بندی  (CRS) نیاز […]

انتخاب  16 فوریه 2024 اکسپرس انتری
5 ماه قبل

انتخاب 16 فوریه 2024 اکسپرس انتری

این انتخاب، سومین انتخاب دسته‌بندی محور برای متقاضیان مشاغل حوزه کشاورزی و مواد غذایی بود در تاریخ 16 فوریه ۲۰۲4، اداره مهاجرت کانادا بیستمین انتخاب دسته‌بندی‌ محور (category-based) در سیستم اکسپرس انتری را برگزار و از  150 متقاضی مشاغل حوزه کشاورزی و مواد غذایی دعوت به عمل آورد. متقاضیان برای دعوت نیاز به حداقل امتیاز […]

انتخاب 13 فوریه 2024 اکسپرس انتری
5 ماه قبل

انتخاب 13 فوریه 2024 اکسپرس انتری

در این انتخاب 1.490 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد در تاریخ 13 فوریه 2024، اداره مهاجرت کانادا انتخابی عمومی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از یک هزار و 490 متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد. از آنجایی که این انتخاب برای تمام برنامه‌های تحت اکسپرس انتری بود، دعوت نامه‌هایی برای متقاضیان واجد شرایط برنامه […]

انتخاب 1 فوریه 2024 اکسپرس انتری
5 ماه قبل

انتخاب 1 فوریه 2024 اکسپرس انتری

این انتخاب، اولین انتخاب دسته‌بندی محور امسال برای فرانسه‌زبانان است در تاریخ 1 فوریه 2024، اداره مهاجرت کانادا هجدهمین انتخاب دسته‌بندی‌ محور (category-based) در سیستم اکسپرس انتری را برگزار و از 7000 متقاضی مهاجرتی دارای تسلط به زبان فرانسه دعوت به عمل آورد.  متقاضیان برای دعوت نیاز به حداقل امتیاز 365 در سیستم جامع رتبه‌بندی […]

انتخاب  23 ژانویه  2024 اکسپرس انتری
6 ماه قبل

انتخاب 23 ژانویه 2024 اکسپرس انتری

در اولین انتخاب اکسپرس انتری سال، 1.040 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد در تاریخ 23 ژانویه 2024، اداره مهاجرت کانادا انتخابی عمومی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از یک هزار و 40 متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد. از آنجایی که این انتخاب برای تمام برنامه‌های تحت اکسپرس انتری بود، دعوت نامه‌هایی برای […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17
مراقب تشابه نام‌ها باشید! مارا با نام کنپارس به دوستان خود معرفی کنید.
This is default text for notification bar