برچسب » سن فرزندان برای مهاجرت

افزایش سن فرزندان همراه از ۱۹ به ۲۲ در پرونده مهاجرت
5 سال قبل

افزایش سن فرزندان همراه از ۱۹ به ۲۲ در پرونده مهاجرت

محافظه کاران در دوره تقریبا ده ساله خود در عرصه قدرت از هیچ اقدامی برای آزار مهاجرین و سخت تر کردن مهاجرت به کانادا دریغ نکردند. از آنجا که بسیاری از متقاضیان مهاجرت عملا انگیزه ای جز دادن فرصتهای بیشتر به فرزندان خود ندارند یکی از مهمترین فاکتورهای تصمیم کیری آنان برای اقدام به مهاجرت […]