برچسب » سرود ملی کانادا

نسخه انگلیسی سرود ملی کانادا تغییر کرد
3 سال قبل

نسخه انگلیسی سرود ملی کانادا تغییر کرد

مجلس سنا کانادا لایحه C210 را دیروز چهارشنبه 31 ژانویه 2018 تصویب کرد؛ بدین ترتیب، نسخه انگلیسی سرود ملی کانادا تغییر داده شد. با تصویب این لایحه، دو کلمه در سرود ملی کانادا تغییر کرد و به عبارتی سرود ملی از نظر جنسیتی خنثی شد. جمله « in all of us command» جایگزین « In […]