برچسب » روز کارگر

اولین دوشنبه سپتامبر؛ روز کارگر
1 ماه قبل

اولین دوشنبه سپتامبر؛ روز کارگر

روز کارگر به گونه‌ای پایان تعطیلات تابستانی کانادایی‌ها بوده و جزو تعطیل رسمی به حساب می‌آید