برچسب » رشوه

یک افسر اداره مهاجرت کبک دستگیر شد
5 سال قبل

یک افسر اداره مهاجرت کبک دستگیر شد

به گزارش رسانه های کانادایی امروز پلیس یکی از افسران اداره مهاجرت کبک را دستگیر کرده است. آقای استفان کنستانتینکو Stefan Constantinescu متهم است که از یکی از متقاضیان مهاجرت به کبک برای تسریع در رسیدگی به پرونده درخواست پول کرده است. او امروز بعداز ظهر در برابر قاضی در شهر لاوال حاضر شده است. این […]