برچسب » رشد

کانادا برای توسعه اقتصادی به مهاجران نیاز دارد
3 سال قبل

کانادا برای توسعه اقتصادی به مهاجران نیاز دارد

رییس بانک مرکزی کانادا،  نقش مهاجران را در توسعه اقتصادی کانادا بسیار مهم و کلیدی دانست و گفت: مهاجران باعث شده اند تا از طرفی تورم کنترل شود و از طرف دیگر روند پیری نیروی کار کانادا را متعادل نگه داشته است. به گفته استیفان پلوز، اقتصاد کانادا در سال های اخیر به نقطه اوج […]