برچسب » دراو شماره 107

دور جدید انتخاب های اکسپرس انتری با حداقل امتیاز 439
3 سال قبل

دور جدید انتخاب های اکسپرس انتری با حداقل امتیاز 439

در انتخاب شماره 107 اکسپرس انتری که صبح روز چهارشنبه 19 دسامبر 2018 انجام شد، تعداد 3900 دعوت نامه با حداقل امتیاز 439 صادر شد.  در انتخاب شماره 106 اکسپرس انتری که چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد، حداقل امتیاز 445 بود و در انتخاب های شماره 105، 104 و  103 نیز همین تعداد دعوت نامه به ترتیب […]