برچسب » حادثه تروریستی

ابراز همدردی کنپارس با بازماندگان قربانیان حوادث تروریستی تهران
4 سال قبل

ابراز همدردی کنپارس با بازماندگان قربانیان حوادث تروریستی تهران

مدیریت و نیز کارکنان شرکت کنپارس از وقوع حوادث تروریستی در تهران بسیار متاثر شده و ضمن محکوم کردن این حرکت وحشیانه، به بازماندگان قربانیان این حوادث تسلیت می گویند. جامعه ایرانی مقیم کانادا و نیز مردم و دولت این کشور نیز این حرکتهای تروریستی را محکوم کرده اند.  کریستینا فریلند، وزیر امور خارجه کانادا […]