برچسب » بیمه مهاجرتی

بیمه پدر و مادری که برای دیدن فرزندان به کانادا می روند
5 سال قبل

بیمه پدر و مادری که برای دیدن فرزندان به کانادا می روند

در طی سالهای گذشته، گرفتن ویزا برای پدر و مادران ما کاری دشوار محسوب می شد، بارها ناظر بوده ایم که در موارد حساسی که نیاز به حضور والدینمان در اینجا داشتیم، گرفتن ویزای آنها با مخالفت سفارت کانادا روبرو می شد. امتیاز اجازه مهاجرت والدین و اجداد از اوایل سال آینده  چهارم ژانویه 2016 […]