برچسب » بستن پرونده ها

آخرین فراخوان: اگر پرونده شما در کبک به ناحق بسته شده با ما تماس بگیرید
5 سال قبل

آخرین فراخوان: اگر پرونده شما در کبک به ناحق بسته شده با ما تماس بگیرید

  توجه: این مطلب در مورد پرونده هایی است که در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ثبت شده اند و هیچ ارتباطی به پرونده های سالهای قبل و یا بعد از آن  ندارد.   خوانندگان ما می دانند که مدتهاست پیگیر موضوعی هستیم که معتقدیم اقدامات اشتباه و از سر عمد اداره مهاجرت کبک برای کم […]