برچسب » بریتیش کلمبیا

انتخاب استانی 7 نوامبر 2023 بریتیش کلمبیا
2 هفته قبل

انتخاب استانی 7 نوامبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 190 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 7 نوامبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  190 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 104 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker) و فارغ […]

انتخاب استانی 31 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
3 هفته قبل

انتخاب استانی 31 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 203 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 31 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 203 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 133 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 24 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

انتخاب استانی 24 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 157 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 24 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 157 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 101 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 19 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب استانی 19 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 225 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  19 سپتامبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  225 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب عمومی برای مشاغل حوزه فناوری، 147 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، فارغ التحصیلان […]

انتخاب استانی 29 آگوست 2023 بریتیش کلمبیا
3 ماه قبل

انتخاب استانی 29 آگوست 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 150 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 29 آگوست از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 150 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 102 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 11 جولای 2023 بریتیش کلمبیا
4 ماه قبل

انتخاب استانی 11 جولای 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 202 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  11 جولای از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 202 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب برای مشاغل حوزه فناوری،152دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، فارغ التحصیلان بین‌المللی […]

انتخاب استانی 27 جون 2023 بریتیش کلمبیا
5 ماه قبل

انتخاب استانی 27 جون 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 180 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 27 جون از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 180 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب برای مشاغل حوزه فناوری،130دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، فارغ […]

انتخاب استانی 23  می 2023 بریتیش کلمبیا
6 ماه قبل

انتخاب استانی 23  می 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 140 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

6 ماه قبل

انتخاب استانی 2 می2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 171 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب استانی 18 آوریل 2023 بریتیش کلمبیا
7 ماه قبل

انتخاب استانی 18 آوریل 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 203 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17