برچسب » برنامه_انتخابی_استانی_بریتیش_کلمبیا

انتخاب استانی 17 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

انتخاب استانی 17 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 152 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 17 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 152 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 104 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 11 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

انتخاب استانی 11 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 180 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 11 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 180 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 118 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 4 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب استانی 4 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 187 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 4 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 187 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 110 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17