برچسب » برنامه کارآفرینی ساسکچوان

صدور 265 دعوت نامه برای متقاضیان برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان
4 سال قبل

صدور 265 دعوت نامه برای متقاضیان برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان

265 دعوت نامه برای متقاضیان برنامه کارآفرینی استان ساسکچوان در تاریخ 31 اکتبر 2017 صادر شد. بدین ترتیب، آخرین دور صدور دعوت نامه های برنامه مهاجرتی کارآفرینی در سال 2017 انجام پذیرفت. در این دوره از انتخاب های برنامه کارآفرینی، بالاترین تعداد متقاضی در دو سال گذشته انتخاب شدند. متقاضیان با حداکثر امتیاز 135 و حداقل […]