برچسب » برنامه مهاجرتی انتاریو

جدیدترین انتخاب انتاریو در گروه کارآفرینی
1 سال قبل

جدیدترین انتخاب انتاریو در گروه کارآفرینی

در تاریخ 24 ژوئن استان انتاریو تحت برنامه مهاجرت استانی (OINP) 24 دعوتنامه برای متقاضیان در گروه کارآفرینی صادر کرد. دعوتنامه ها برای متقاضیان واجد شرایط که درخواست آن ها(اعلام علاقه مندی) بین 22 نوامبر 2019 تا 19 ژوئن 2020 دریافت شده و در سیستم امتیاز بندی شده بودند، در نظر گرفته شده است. امتیاز […]

صدور 143 دعوتنامه استانی انتاریو برای نیروی متخصص فرانسه زبان
1 سال قبل

صدور 143 دعوتنامه استانی انتاریو برای نیروی متخصص فرانسه زبان

در آخرین دور انتخاب استانی انتاریو، متقاضیان فرانسه زبان دعوتنامه دریافت کردند. در تاریخ 18 ژوئن، انتاریو با یک روز فاصله از انتخاب قبلی در تاریخ 17 ژوئن،  از متقاضیان دو زبانه در سیستم اکسپرس انتری دعوت کرد تا برای برنامه نامزدی استانی درخواست کنند. در انتخاب جدید، انتاریو مجموعاً برای 143 متقاضی اکسپرس انتری […]

انتخاب 17 ژوئن انتاریو با حداقل امتیاز 400
1 سال قبل

انتخاب 17 ژوئن انتاریو با حداقل امتیاز 400

 انتاریو در 17 ژوئن 2020 ، 758 دعوتنامه تحت برنامه نامزدی استان (PNP) صادر کرد. دعوت شده ها از نیروی های کار متخصص در سیستم اکسپرس انتری بودند.   برنامه نامزدی استانی انتاریو، 758 دعوتنامه برای کاندیداهایی که ممکن است واجد شرایط برنامه نیروی متخصص تحت جریان اکسپرس انتری باشند، صادر کرد. این بیشترین تعداد […]

صدور  دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس انتری انتاریو
1 سال قبل

صدور دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس انتری انتاریو

در تاریخ 29 آوریل، برنامه مهاجرت استان انتاریو (OINP) برای متقاضیان 190 دعوتنامه(NOIs)   صادر کرد. متقاصیان افرادی هستند که ممکن است برای برنامه اکسپرس انتری انتاریو در گروه نیروی کار فنی ماهر واجد شرایط باشند. مشاغل مورد نیاز انتاریو برای صدور دعوتنامه بر اساس نیازهای  استان به شرح زیر اعلام شده است: -سازندگان اتصالات فلزی […]

دعوت استان انتاریو از متقاضیان فرانسوی زبان اکسپرس انتری
1 سال قبل

دعوت استان انتاریو از متقاضیان فرانسوی زبان اکسپرس انتری

دعوت از متقاضیان فرانسوی زبان اکسپرس انتری در گروه نیروی متخصص، دومین انتخاب اکسپرس انتری انتاریو طی دو روز و بزرگترین در نوع خود در سال جاری  بوده است.  این انتخاب در تاریخ 30 آوریل برگزار شد که طی آن 307 دعوتنامه صادر شد. متقاضیان به واسطه برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فرانسوی زبان اکسپرس انتری […]

انتخاب استان انتاریو
1 سال قبل

انتخاب استان انتاریو

در تاریخ 22 آوریل، استان انتاریو تحت برنامه مهاجرت استانی(OINP) اقدام به صدور دعوتنامه(ITA)  برای متقاضیان کرد. این استان 26 دعوتنامه برای متقاضیان تحت برنامه کارآفرینی صادر کرد. متقاضیانی که از تاریخ 22 نوامبر 2019 تا 17 آوریل 2020 اعلام علاقه مندی کرده و توسط برنامه مهاجرت استان انتاریو امتیاز بندی شده بودند، در این […]

انتخاب استانی انتاریو در برنامه کارآفرینی
1 سال قبل

انتخاب استانی انتاریو در برنامه کارآفرینی

در 26 فوریه، استان انتاریو تحت برنامه کارآفرینی  20 دعوت نامه(ITA) برای متقاضیان صادر کرده است. در این دوره انتخابی درخواست (اعلام علاقمندی)متقاضیانی که از تاریخ 22 نوامبر 2019 تا 14 فوریه 2020 دریافت شده و در سیستم امتیاز بندی شده بودند، در نظر گرفته شده است. امتیاز مورد نیاز در این دوره انتخابی بین […]