برچسب » برنامه انتخاب استانی پرنس ادوارد

جدیدترین انتخاب جزیره پرنس ادوارد
2 ماه قبل

جدیدترین انتخاب جزیره پرنس ادوارد

تعداد دعوتنامه‌های صادر شده توسط «PEI» در سال جاری، به 1337 مورد رسید

آمار مهاجرت از طریق «PNP» در ماه جولای
3 ماه قبل

آمار مهاجرت از طریق «PNP» در ماه جولای

برنامه‌های انتخاب استانی در ماه گذشته بیش از 6000 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده اند تمامی استان‌ها و قلمرو‌های کانادا، به استثنای کبک و نوناووت، دارای «برنامه انتخاب استانی» (PNP) هستند. هر استان معیارهای خاص خود را برای انتخاب نیروی کار خارجی واجد شرایط اقامت دائم تعیین می‌کند. دولت‌های استانی تحت برنامه‌های […]

صدور ۱۲۷ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد
4 ماه قبل

صدور ۱۲۷ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد

انتخاب اخیر هفتمین مورد در سال جاری بود که تحت سیستم «ابراز علاقه مندی» (EOI) برگزار شد «برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP) در روز 15 جولای، از 127 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. در انتخاب اخیر، 118 دعوتنامه به متقاضیان «اکسپرس انتری» و «شاخه کار Labour Impact» ارسال شده است. 9 […]

صدور 113 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد
5 ماه قبل

صدور 113 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد

انتخاب اخیر ششمین مورد در سال جاری بود که تحت سیستم «ابراز علاقه مندی» (EOI) برگزار شد جزیره پرنس ادوارد جزئیات انتخاب روز 17 ژوئن خود را منتشر کرد. «برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP) در مجموع، 113 دعوتنامه صادر کرده است. 101 دعوتنامه به متقاضیان «اکسپرس انتری» و «شاخه کار Labour Impact» […]

صدور ۱۵۵ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد
6 ماه قبل

صدور ۱۵۵ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد

متقاضیان «اکسپرس انتری»، «شاخه کار Labour Impact»، و «شاخه مشاغل مؤثر Business Impact» برای درخواست نامزدی استانی و اقامت دائم دعوت شدند. جزیره پرنس ادوارد جزئیات انتخاب روز 20 مه خود را منتشر کرد. «برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP) در مجموع، 155 دعوتنامه صادر کرده است. 138 دعوتنامه به متقاضیان «اکسپرس انتری» […]

گزارشی از عملکرد «PNP» کانادا در ماه آوریل سال جاری
6 ماه قبل

گزارشی از عملکرد «PNP» کانادا در ماه آوریل سال جاری

مجموعاً 647 متقاضی از طریق انتخاب‌های مختص «PNP»، و 3625 متقاضی توسط استان‌ها برای اقامت دائم دعوت شده اند. استان‌های کانادا در ماه آوریل سال 2021، مجموعاً 3625 دعوتنامه برای درخواست نامزدی استانی و اقامت دائم صادر کردند. 647 دعوتنامه‌نیز توسط «اداره مهاجرت،پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) از طریق انتخاب‌های مختص «PNP» صادر شده است. […]

صدور 156 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد
7 ماه قبل

صدور 156 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد

متقاضیان «اکسپرس انتری»، «شاخه کار Labour Impact»، و «شاخه مشاغل مؤثر Business Impact» برای درخواست نامزدی استانی و اقامت دائم دعوت شدند. جزیره پرنس ادوارد جزئیات انتخاب روز 15آوریل خود را منتشر کرد.   «برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP) در مجموع، 156 دعوتنامه صادر کرده است. 140 دعوتنامه به متقاضیان «اکسپرس انتری» […]

صدور 150 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد
8 ماه قبل

صدور 150 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد

متقاضیان «اکسپرس انتری»، «شاخه کار Labour Impact»، و «شاخه مشاغل مؤثر Business Impact» برای درخواست نامزدی استانی و اقامت دائم دعوت شدند. جزیره پرنس ادوارد جزئیات انتخاب روز 18 مارس خود را منتشر کرد. «برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP) در مجموع، 150 دعوتنامه صادر کرده است. 140 دعوتنامه به متقاضیان «اکسپرس انتری» […]

اعلام تاریخ انتخاب‌های ۲۰۲۱ جزیره پرنس ادوارد
10 ماه قبل

اعلام تاریخ انتخاب‌های ۲۰۲۱ جزیره پرنس ادوارد

جزیره پرنس ادوارد (PEI) تاریخ انتخاب های پیش بینی شده خود را برای سیستم ابراز علاقه مندی (EOI) در سال 2021، منتشر کرده است. اولین مورد در روز پنجشنبه، 21 ژانویه برگزار خواهد شد. برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP) در نظر دارد انتخاب های ماهانه را در طول سال، انجام دهد. «EOI» […]

صدور 195 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد (PEI)
11 ماه قبل

صدور 195 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد (PEI)

متقاضیان «اکسپرس انتری»، (Labour Impact)، و (Business Impact) می توانند برای نامزدی استانی PEI اقدام کنند. «جزیره پرنس ادوارد» آخرین انتخاب امسال خود را در 17 دسامبر برگزار کرد. در «انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد» (PEI PNP) در مجموع 195 دعوتنامه صادر شد. 174 دعوتنامه به متقاضیان اکسپرس انتری و «Impact Labour»، و 21 دعوتنامه […]