برچسب » برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا

صدور ۵۱ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب «BC PNP Tech»
3 ماه قبل

صدور ۵۱ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب «BC PNP Tech»

مدعوین دارای پیشنهاد شغلی معتبر در یکی از 29 شغل واجد شرایط بریتیش کلمبیا بودند بریتیش کلمبیا در روز 10 آگوست، از 51 متقاضی مهاجرت در بخش فنی دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. دعوتنامه‌ها تحت «BC PNP Tech» که زیرشاخه‌ای از «برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا» (BC PNP) است، صادر […]

۱۰ شغل موردنیاز مبرم در بریتیش کلمبیا
4 ماه قبل

۱۰ شغل موردنیاز مبرم در بریتیش کلمبیا

این مشاغل به دلیل همه گیری کرونا در بریتیش کلمبیا رونق یافته و به نیروی کار نیاز دارند طی دوران کرونا، با وجود کاهش مشاغل در بخش‌هایی مانند گردشگری و مهمان داری، برخی از مشاغل با افزایش تقاضا روبرو شده اند. دولت فدرال کانادا اخیراً در مورد تأثیر کووید19 بر نیروی کار در هر استان، […]

آمار مهاجرت از طریق «PNP» در ماه جولای
4 ماه قبل

آمار مهاجرت از طریق «PNP» در ماه جولای

برنامه‌های انتخاب استانی در ماه گذشته بیش از 6000 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده اند تمامی استان‌ها و قلمرو‌های کانادا، به استثنای کبک و نوناووت، دارای «برنامه انتخاب استانی» (PNP) هستند. هر استان معیارهای خاص خود را برای انتخاب نیروی کار خارجی واجد شرایط اقامت دائم تعیین می‌کند. دولت‌های استانی تحت برنامه‌های […]

صدور 59 دعوتنامه در جدیدترین «BC PNP Tech»
4 ماه قبل

صدور 59 دعوتنامه در جدیدترین «BC PNP Tech»

بریتیش کلمبیا در سال جاری، 6667 متقاضی را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است بریتیش کلمبیا در روز 27 جولای، از 59 متقاضی مهاجرت در بخش فنی دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. دعوتنامه‌ها تحت «BC PNP Tech» که زیرشاخه‌ای از «برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا» (BC PNP) است، […]

برگزاری انتخاب استانی بریتیش کلمبیا و تعلیق درخواست‌های کارآفرینان
4 ماه قبل

برگزاری انتخاب استانی بریتیش کلمبیا و تعلیق درخواست‌های کارآفرینان

بریتیش کلمبیا طی دو انتخاب استانی، متقاضیان مهاجرت دعوت کرد و زیرشاخه کارآفرینان را موقتاً به حالت تعلیق در آورد در روز 20 جولای، بریتیش کلمبیا طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 383 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار کرده است. […]

صدور ۳۸۷ دعوتنامه در دو انتخاب استانی بریتیش کلمبیا
4 ماه قبل

صدور ۳۸۷ دعوتنامه در دو انتخاب استانی بریتیش کلمبیا

در سال جاری، بریتیش کلمبیا 6169 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده است در روز 6 جولای، بریتیش کلمبیا طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 387 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار کرده است. در واقع، یک انتخاب بزرگ‌تر […]

صدور ۵۲ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب «BC PNP Tech»
5 ماه قبل

صدور ۵۲ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب «BC PNP Tech»

در سال جاری، بریتیش کلمبیا 5782 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده است   بریتیش کلمبیا در روز 29 ژوئن، از 52 متقاضی مهاجرت در بخش فنی دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. دعوتنامه‌ها تحت «BC PNP Tech» که زیرشاخه‌ای از «برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا» (BC PNP) است، […]

دعوت از ۳۹۵ متقاضی «PNP» در جدیدترین انتخاب‌های بریتیش کلمبیا
5 ماه قبل

دعوت از ۳۹۵ متقاضی «PNP» در جدیدترین انتخاب‌های بریتیش کلمبیا

در سال جاری، بریتیش کلمبیا 5730 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده است در روز 22 ژوئن، بریتیش کلمبیا طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 395 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار کرده است. در واقع، یک انتخاب بزرگ‌تر […]

دعوت از دانشجویان بین الملل و نیروی کار موقت در جدیدترین انتخاب استانی انتاریو
5 ماه قبل

دعوت از دانشجویان بین الملل و نیروی کار موقت در جدیدترین انتخاب استانی انتاریو

در سال جاری، بریتیش کلمبیا 5321 متقاضی را از طریق زیرشاخه‌های «PNP» دعوت کرده است تا برای نامزدی استانی اقدام کنند بریتیش کلمبیا در روز 15 ژوئن، از 72 متقاضی مهاجرت که مشغول به کار در بخش فنی هستند، دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. دعوتنامه‌ها تحت «BC PNP Tech» که […]

نحوه ارسال درخواست مهاجرت تحت «BC PNP Tech» برای متقاضیان اکسپرس انتری
5 ماه قبل

نحوه ارسال درخواست مهاجرت تحت «BC PNP Tech» برای متقاضیان اکسپرس انتری

این «PNP» مسیری سریع برای دریافت اقامت دائم کانادا به نیروی کار فنی خارجی ارائه می‌دهد از طریق برنامه «BC PNP Tech»، پردازش درخواست نیروی کار فنی که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا را دارند، در اولویت قرار خواهد گرفت. «پایلوت تکنولوژی بریتیش کلمبیا» که اخیرا به برنامه‌ای دائمی تحت عنوان«BC PNP Tech» تبدیل شد، […]