برچسب » برنامه انتخاب استانی انتاریو

برگزاری انتخاب استانی انتاریو
3 هفته قبل

برگزاری انتخاب استانی انتاریو

استان انتاریو در ماه می، دو انتخاب استانی برگزار کرد که نتایج آن‌ها در طول برگزاری انتخاب‌ها اعلام نشد.

برگزاری انتخاب‌های انتاریو، کبک، مانیتوبا و بریتیش کلمبیا
3 ماه قبل

برگزاری انتخاب‌های انتاریو، کبک، مانیتوبا و بریتیش کلمبیا

استان‌های انتاریو، کبک، مانیتوبا و بریتیش کلمبیا نتیجه انتخاب‌های خود را منتشر کردند که از ۲۱ تا ۲۵ مارچ ۲۰۲۲ برگزار شده است.

انتاریو در پنج انتخاب استانی دعوت‌نامه صادر کرد
3 ماه قبل

انتاریو در پنج انتخاب استانی دعوت‌نامه صادر کرد

انتاریو در پنج انتخاب استانی برای دانشجویان و نیروی کار بین‌المللی دعوت‌نامه صادر کرد.

انتاریو برای ۸۱۸ متقاضیِ دعوت‌نامه صادر کرد
4 ماه قبل

انتاریو برای ۸۱۸ متقاضیِ دعوت‌نامه صادر کرد

انتاریو در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ برای ۸۱۸ متقاضیِ زیرگروه نیروی کار فنی اکسپرس انتری - انتاریو دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

انتاریو برای ۷۷۳ متقاضیِ دعوت‌نامه صادر کرد
4 ماه قبل

انتاریو برای ۷۷۳ متقاضیِ دعوت‌نامه صادر کرد

انتاریو در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ برای ۷۷۳ متقاضیِ زیرگروه اولویت‌های سرمایه انسانی اکسپرس انتری (HCP)، دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

انتاریو برای ۷۴۹ نیروی کار دعوت‌نامه صادر کرد
4 ماه قبل

انتاریو برای ۷۴۹ نیروی کار دعوت‌نامه صادر کرد

انتاریو در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۲، انتخابی برگزار و برای ۷۴۹ نیروی کار در زمینه تجارت، بهداشت و کشاورزی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

برگزاری انتخاب استانی انتاریو
4 ماه قبل

برگزاری انتخاب استانی انتاریو

انتاریو در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۲ دو انتخاب استانی برگزار و از متقاضیان اکسپرس انتری، نیروی کار در حوزه تکنولوژی و فرانسوی زبان دعوت کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

انتاریو از ۵۰۲ متقاضی اکسپرس انتری دعوت کرد
5 ماه قبل

انتاریو از ۵۰۲ متقاضی اکسپرس انتری دعوت کرد

انتاریو در تاریخ ۱۲ ژانویه انتخابی برگزار و از ۵۰۲ متقاضی اکسپرس انتری دعوت کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند. هدف این انتخاب، صاحبان هجده شغل از جمله پرستاران، مدیران بانکی و مدیران خدمات غذایی بودند. این انتخاب، دومین انتخاب انتاریو در سال ۲۰۲۲ بود که بلافاصله بعد از انتخاب اول و با یک […]

برگزاری اولین انتخاب انتاریو در سال 2022
5 ماه قبل

برگزاری اولین انتخاب انتاریو در سال 2022

در اولین انتخاب 2022 انتاریو متقاضیانِ همه زیرگروه‌های مربوط به پیشنهاد شغلی از کارفرما، دعوت‌نامه دریافت کردند.

انتخاب استانی انتاریو و صدور ۴۸۶ دعوتنامه
8 ماه قبل

انتخاب استانی انتاریو و صدور ۴۸۶ دعوتنامه

“برنامه انتخاب استانی انتاریو” (PNP) از ۴۸۶ متقاضیِ اکسپرس انتری دعوت کرد تا برای “گواهی انتخاب استانی” درخواست دهند. پرستاران، مدیران و کارکنانِ بخش منابع انسانی از جمله صاحبانِ هجده شغل مورد هدف بودند که در انتخاب اخیر انتاریو دعوت شدند.