برچسب » برنامه انتخابی استان آلبرتا

برنامه انتخابی استان آلبرتا از دوم ژانویه تغییر خواهد کرد
3 سال قبل

برنامه انتخابی استان آلبرتا از دوم ژانویه تغییر خواهد کرد

بر اساس اعلام اداره مهاجرت استان آلبرتا، این استان در نظر دارد که از تاریخ 2 ژانویه 2018 تغییراتی را در جریان های مهاجرتی خود ایجاد کند؛ از یک طرف تعداد جریان های مهاجرتی و زمان بررسی پرونده ها را کاهش دهد و از طرف دیگر فرآیند بررسی درخواست ها را تسهیل شود و شرایط […]