برچسب » اکسپرس انتری

انتخاب  20 سپتامبر 2023 اکسپرس انتری
2 روز قبل

انتخاب 20 سپتامبر 2023 اکسپرس انتری

این انتخاب، اولین انتخاب دسته‌بندی محور برای متقاضیان مشاغل حوزه حمل و نقل بود در تاریخ 20 سپتامبر ۲۰۲۳، اداره مهاجرت کانادا ششمین انتخاب دسته‌بندی‌ محور (category-based) در سیستم اکسپرس انتری را برگزار و از  1000 متقاضی مشاغل حوزه حمل و نقل دعوت به عمل آورد. متقاضیان برای دعوت نیاز به حداقل امتیاز 435 در […]

انتخاب 19 سپتامبر  2023 اکسپرس انتری
4 روز قبل

انتخاب 19 سپتامبر 2023 اکسپرس انتری

اداره مهاجرت کانادا در این انتخاب 3200 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر کرده است در تاریخ 19سپتامبر 2023، اداره مهاجرت کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از 3 هزار و 200 متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد. از آنجایی که این انتخاب برای تمام برنامه‌های تحت اکسپرس انتری بود، دعوت نامه‌هایی برای متقاضیان […]

منابع آموزش زبان فرانسه
1 ماه قبل

منابع آموزش زبان فرانسه

اخیرا انتخاب‌های دسته‌بندی محور برای فرانسه زبانان در سیستم اکسپرس انتری برگزار شده است طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم که انتخاب‌های هدفمند دسته‌بندی محور برای متقاضیانی که اهداف اقتصادی و جمعیتی کانادا را برآورده می‌کنند در سیستم اکسپرس انتری آغاز شده است. یکی از این دسته‌بندی‌ها‌ برای کسانی است که به زبان فرانسوی مسلط هستند.  […]

انتخاب 15 آگوست  2023 اکسپرس انتری
1 ماه قبل

انتخاب 15 آگوست 2023 اکسپرس انتری

اداره مهاجرت کانادا در این انتخاب 4300 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر کرده است در تاریخ 15 آگوست 2023، کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از 4 هزار و 300 متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد. از آنجایی که این انتخاب برای تمام برنامه‌های تحت اکسپرس انتری بود، دعوت نامه‌هایی برای متقاضیان واجد […]

انتخاب 3 آگوست 2023  اکسپرس انتری 
1 ماه قبل

انتخاب 3 آگوست 2023  اکسپرس انتری 

این انتخاب، اولین انتخاب دسته‌بندی محور برای متقاضیان مشاغل فنی بود در تاریخ 3 آگوست ۲۰۲۳، اداره مهاجرت کانادا هفتمین انتخاب دسته‌بندی‌ محور (category-based) در سیستم اکسپرس انتری را برگزار و از  1500متقاضی مهاجرتی در دسته مشاغل فنی (trade occupations) دعوت به عمل آورد. متقاضیان برای دعوت نیاز به حداقل امتیاز 388 در سیستم جامع […]

انتخاب 2 آگوست 2023 اکسپرس انتری
1 ماه قبل

انتخاب 2 آگوست 2023 اکسپرس انتری

این انتخاب  سومین انتخاب دسته‌بندی محور برای متقاضیان فرانسوی زبان بود در تاریخ 2 آگوست ۲۰۲۳، اداره مهاجرت کانادا ششمین انتخاب دسته‌بندی‌ محور (category-based) در سیستم اکسپرس انتری را برگزار و از  800 متقاضی مهاجرتی فرانسوی زبان دعوت به عمل آورد. متقاضیان برای دعوت نیاز به حداقل امتیاز 435 در سیستم جامع رتبه‌بندی  (CRS) داشتند. […]

انتخاب  1 آگوست  2023 اکسپرس انتری
1 ماه قبل

انتخاب  1 آگوست  2023 اکسپرس انتری

اداره مهاجرت کانادا در این انتخاب 2000 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر کرده است در تاریخ 1 آگوست 2023، کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از 2 هزار متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد. از آنجایی که این انتخاب برای تمام برنامه‌های تحت اکسپرس انتری بود، دعوت نامه‌هایی برای متقاضیان واجد شرایط برنامه تجربه […]

تاثیر زبان فرانسه در انتخاب‌های اکسپرس انتری
2 ماه قبل

تاثیر زبان فرانسه در انتخاب‌های اکسپرس انتری

امتیاز مثبت CLB/NCLC 7 زبان فرانسه در انتخاب‌های جدید اکسپرس انتری  با شروع انتخاب‌های دسته‌بندی محور در اکسپرس انتری، تسلط به زبان فرانسه (سطح NCLC 7) برگ برنده‌ای برای صاحبان پروفایل‌های با حداقل امتیاز پایین در سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS) شده است.  تاکنون حدود 71 درصد (6100 از 8600) از دعوت نامه‌هایی (ITA) که تحت […]

انتخاب  12 جولای 2023 اکسپرس انتری
2 ماه قبل

انتخاب  12 جولای 2023 اکسپرس انتری

این انتخاب دومین انتخاب دسته‌بندی محور برای متقاضیان فرانسوی زبان بود در تاریخ 12 جولای ۲۰۲۳، اداره مهاجرت کانادا پنجمین انتخاب دسته‌بندی‌ محور (category-based) در سیستم اکسپرس انتری را برگزار و از  3 هزار و 800 متقاضی مهاجرتی فرانسوی زبان دعوت به عمل آورد. متقاضیان برای دعوت نیاز به حداقل امتیاز 375 در سیستم جامع […]

انتخاب 11 جولای 2023 اکسپرس انتری
2 ماه قبل

انتخاب 11 جولای 2023 اکسپرس انتری

اداره مهاجرت کانادا از طریق این انتخاب 800 دعوتنامه صادر کرده است در تاریخ 11 جولای 2023، کانادا انتخابی در سیستم اکسپرس انتری برگزار و از 800 متقاضی مهاجرتی دعوت به عمل آورد. از آنجایی که این انتخاب برای تمام برنامه‌های تحت اکسپرس انتری بود، دعوت نامه‌هایی برای متقاضیان واجد شرایط برنامه تجربه کانادایی  (CEC)، برنامه نیروی […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17