برچسب » انتخاب_استانی_بریتیش_کلمبیا

انتخاب استانی 19 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا
6 روز قبل

انتخاب استانی 19 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 225 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  19 سپتامبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  225 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب عمومی برای مشاغل حوزه فناوری، 147 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، فارغ التحصیلان […]

انتخاب استانی 12 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا
2 هفته قبل

انتخاب استانی 12 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 183 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  12 سپتامبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 183 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 133 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker) […]

انتخاب استانی 1 آگوست 2023 بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

انتخاب استانی 1 آگوست 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 194 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  1 آگوست از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 194 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 132 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 25 جولای 2023 بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب استانی 25 جولای 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 225 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  25 جولای از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 225 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب برای مشاغل حوزه فناوری، 175دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، […]

انتخاب استانی 18 جولای 2023 بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب استانی 18 جولای 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 167 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  18 جولای از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 167 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب برای مشاغل حوزه فناوری، 112 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled […]

انتخاب استانی 5 جولای 2023 بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب استانی 5 جولای 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 137 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 5 جولای از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 137 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب برای مشاغل حوزه فناوری، 97 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker) و […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17