برچسب » انتخابات کبک

تبعات به قدرت رسیدن حزب CAQ در کبک در حوزه مهاجرت چیست؟
3 سال قبل

تبعات به قدرت رسیدن حزب CAQ در کبک در حوزه مهاجرت چیست؟

روز اول اکتبر انتخابات کبک برگزار شد و این بار حزبی نوپا که سال ۲۰۱۱ توسط فرانسوا لگو پایه گذاری شده بود کرسی های پارلمان کبک را درو کرد و با ۷۴ نماینده در مجلس کبک حزب لیبرال را از قدرت کنار زد. لیبرالها با تنها ۳۱ صندلی به جایگاه اپوزیسیون منتقل شدند. مونترآلی ها […]