برچسب » افسردگی

یک چهارم مردان مونترال درگیر فشارهای روانی هستند
2 سال قبل

یک چهارم مردان مونترال درگیر فشارهای روانی هستند

یک مطالعه جدید نشان می دهد که یک چهارم مردان مونترال از نوعی فشار روانی رنج می برند، اما تنها 29 درصد آنان می گویند که کمک های روانی لازم دارند. بر اساس این مطالعه، این وضعیت برای آقایان بین 25 تا 34 سال شدت بیشتری می یابد، به طوریکه 43 درصد از مردان در […]