برچسب » اجازه کار در کبک

اجازه کار ویژه برای فرانسه زبانان مشتاق کار در جوامع فرانسه زبان خارج از کبک
5 سال قبل

اجازه کار ویژه برای فرانسه زبانان مشتاق کار در جوامع فرانسه زبان خارج از کبک

در هفته اول ماه جون سال جاری یک اجازه کار جدید به اجرا درآمد که طی آن به افرادی که مهارتهای زبانی کافی در  فرانسه (و یا هر دو زبان انگلیسی و فرانسه) دارند این امکان را میدهد که بتوانند در برخی استانهای کانادا (غیر از کبک) با سرعت و سهولت بیشتری به استخدام کارفرمایان […]