برچسب » آزمون ارزشهای کبک

کبک و شرط جدید پذیرش مهاجرین
2 سال قبل

کبک و شرط جدید پذیرش مهاجرین

از اول ژانویه سال 2020، یک شرط انتخاب جدید برای کلیه برنامه های مهاجرت اقتصادی اعمال می شود: برنامه نیروی کار متخصص برنامه تجربه کبکی برنامه کار آفرینان برنامه خود اشتغالی برنامه سرمایه گذاران داوطلبان به همراه اعضای خانواده خود (همسر 18 ساله یا بیشتر یا فرزند وابسته 18 ساله یا بالاتر) باید گواهی ارزش […]

خبری خوش برای متقاضیان سرمایه گذاری کبک
2 سال قبل

خبری خوش برای متقاضیان سرمایه گذاری کبک

بر اساس پیگیری هایی که از اداره مهاجرت کبک داشته ایم، مشخص گردید که متقاضیان سرمایه گذاری کبک که پرونده های آنها قبل از اول ژانویه سال 2020 به اداره مهاجرت کبک ارائه شده است، نیازی به انجام آزمون ارزش های دموکراتیک و ارزش های کبک نخواهند داشت. این بدان معناست که تمام داوطلبانی که […]