آرشیو وبلاگ

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 14 جون 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 348)
5 روز قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 14 جون 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 348)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  14 جون 2024 برابر با 25 خرداد ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 7 جون 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 347)
5 روز قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 7 جون 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 347)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  7 جون 2024 برابر با 18 خرداد ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 24 می 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 346)
3 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 24 می 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 346)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  24 می 2024 برابر با 4 خرداد ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 17 می 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 345)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 17 می 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 345)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  17 می 2024 برابر با 28 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 10 می 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 344)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 10 می 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 344)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  10 می 2024 برابر با 21 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 3 می 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 343)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 3 می 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 343)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  3 می 2024 برابر با 14 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 26 اپریل 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 342)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 26 اپریل 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 342)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  26 اپریل 2024 برابر با 7 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 19 اپریل 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 341)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 19 اپریل 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 341)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  19 اپریل 2024 برابر با 31 فروردین ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 12 اپریل 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 340)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 12 اپریل 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 340)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  12 اپریل 2024 برابر با 24 فروردین ماه 1403 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ،15 مارچ 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 339)
3 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ،15 مارچ 2024 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 339)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  15 مارچ 2024 برابر با 25 اسفند ماه 1402 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/archive.php on line 27

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/archive.php on line 27