آرشیو وبلاگ

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 14 ژانویه 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 245)
2 روز قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 14 ژانویه 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 245)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 14 ژانویه 2022 برابر با 24 دی ماه 1400 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 7 ژانویه 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 244)
1 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 7 ژانویه 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 244)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 7 ژانویه 2022 برابر با 17 دی ماه 1400 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 31 دسامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 243)
2 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 31 دسامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 243)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 31 دسامبر 2021 برابر با 10دی ماه 1400 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان پاسخ […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 17 دسامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 242)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 17 دسامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 242)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 17 دسامبر 2021 برابر با 26 آذر ماه 1400 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 10 دسامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 241)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 10 دسامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 241)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 10 دسامبر 2021 برابر با 19 آذر ماه 1400 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   گزارش سوالات چشم […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 3 دسامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 240)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 3 دسامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 240)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 3 دسامبر 2021 برابر با 12 آذر ماه 1400 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 19 نوامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 239)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 19 نوامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 239)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 19 نوامبر 2021 برابر با 28 آبان ماه 1400 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 12 نوامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 238)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 12 نوامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 238)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 12 نوامبر 2021 برابر با 21 آبان ماه 1400 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 5 نوامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 237)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 5 نوامبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 237)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 5 نوامبر 2021 برابر با 14 آبان ماه 1400 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 29 اکتبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 236)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی، 29 اکتبر 2021 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 236)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 29  اکتبر 2021 برابر با 7 آبان ماه 1400 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]