آرشیو وبلاگ

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 24 نوامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 326)
1 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 24 نوامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 326)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  24 نوامبر 2023 برابر با 3 آذر ماه 1402 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 17 نوامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 325)
2 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 17 نوامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 325)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  17 نوامبر 2023 برابر با 26 آبان ماه 1402 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 10 نوامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 324)
3 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 10 نوامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 324)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  10 نوامبر 2023 برابر با 19 آبان ماه 1402 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 3 نوامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 323)
3 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 3 نوامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 323)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  3 نوامبر 2023 برابر با 12 آبان ماه 1402 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 27 اکتبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 322)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 27 اکتبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 322)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  27 اکتبر 2023 برابر با 5 آبان ماه 1402 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 13 اکتبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 321)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 13 اکتبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 321)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  13 اکتبر 2023 برابر با 19 مهر ماه 1402 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 11 اکتبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 320)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 11 اکتبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 320)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  11 اکتبر 2023 برابر با 17 مهر ماه 1402 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 4 اکتبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 319)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 4 اکتبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 319)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  4 اکتبر 2023 برابر با 12 مهر ماه 1402 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 27 سپتامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 318)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 27 سپتامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 318)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  27 سپتامبر 2023 برابر با 5 مهر ماه 1402 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 20 سپتامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 317)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 20 سپتامبر 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 317)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  20 سپتامبر 2023 برابر با 29 شهریور ماه 1402 ساعت 12:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/archive.php on line 27

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/archive.php on line 27