آرشیو وبلاگ

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 20 ژانویه 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 285)
1 روز قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 20 ژانویه 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 285)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  20 ژانویه 2023 برابر با 30 دی ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 6 ژانویه 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 284)
2 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 6 ژانویه 2023 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 284)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  6 ژانویه 2023 برابر با 16 دی ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 23 دسامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 283)
2 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 23 دسامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 283)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  23 دسامبر 2022 برابر با 2 دی ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 16 دسامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 282)
3 هفته قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 16 دسامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 282)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه  16 دسامبر 2022 برابر با 25 آذر ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 9 دسامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 281)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 9 دسامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 281)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 9 دسامبر 2022 برابر با 18 آذر ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 25 نوامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 280)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 25 نوامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 280)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 25 نوامبر 2022 برابر با 4 آذر ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 11 نوامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 279)
1 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 11 نوامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 279)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 11 نوامبر 2022 برابر با 20 آبان ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد.   زمان دریافت سوال […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 4 نوامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 278)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 4 نوامبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 278)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 4 نوامبر 2022 برابر با 13 آبان ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 28 اکتبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 277)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 28 اکتبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 277)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 28 اکتبر 2022 برابر با 6 آبان ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 21 اکتبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 276)
2 ماه قبل

پاسخ به سوالات مهاجرتی ، 21 اکتبر 2022 با علی مختاری (برنامه زنده شماره 276)

برنامه زنده پاسخ به سوالات مهاجرتی با حضور علی مختاری، عضو رسمی انجمن کانادایی نظارت بر مشاورین مهاجرت ICCRC و نیز عضو کانون وکلای دادگستری تهران، ظهر روز جمعه 21 اکتبر 2022 برابر با 29 مهر ماه 1401 ساعت 11:30 به وقت تورنتو و مونترال ساعت 20:00 به وقت تهران اجرا شد. زمان دریافت سوال زمان […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/archive.php on line 27

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/archive.php on line 27