آرشیو » بایگانی‌های نیروی متخصص - پارس کانادا

استان منیتوبا برای ۴۳۸ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد
2 سال قبل

استان منیتوبا برای ۴۳۸ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد

استان منیتوبا در تاریخ ۲ دسامبر برای ۴۳۸ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند. برنامه مهاجرتی استان منیتوبا (MPNP) در مجموع ۴۳۸ متقاضی مهاجرت را از طریق سه برنامه مهاجرتی استانی دعوت کرد: ⦁ نیروی کار متخصص در منیتوبا: ۳۵۸ دعوت‌نامه با حداقل امتیاز EOI، ۴۴۹ ⦁ نیروی کار متخصص خارج […]

صدور ۱۴۱ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا
2 سال قبل

صدور ۱۴۱ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

از آغاز سال جاری، منیتوبا 3705 متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است منیتوبا در روز 17 ژوئن، از 141 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی اقدام کنند. مدعوین هم اکنون می‌توانند برای درخواست نامزدی استانی از طریق «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP)، اقدام کنند. با دریافت نامزدی، آنها […]

صدور ۱۴۳ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا
2 سال قبل

صدور ۱۴۳ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

از آغاز سال جاری، منیتوبا 3564 متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است منیتوبا در روز 7 ژوئن، از 142 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی اقدام کنند. مدعوین هم اکنون می‌توانند برای درخواست نامزدی استانی از طریق «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP)، اقدام کنند. با دریافت نامزدی، آنها […]

دعوت از 150 متقاضی «PNP» در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا
2 سال قبل

دعوت از 150 متقاضی «PNP» در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

در سال جاری، منیتوبا 2786 متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است منیتوبا در روز 6 مه، 150 متقاضی مهاجرت را دعوت کرد تا از طریق «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP) برای دریافت نامزدی درخواست دهند. منیتوبا به طور منظم مهاجران را دعوت می‌کند تا از طریق یکی از سه زیرشاخه «برنامه انتخاب […]

بزرگ‌ترین انتخاب نیروی کار متخصص سال ۲۰۲۱ در منیتوبا
2 سال قبل

بزرگ‌ترین انتخاب نیروی کار متخصص سال ۲۰۲۱ در منیتوبا

در سال جاری، منیتوبا 2636 متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است منیتوبا در روز 26 آوریل، 367 متقاضی مهاجرت را دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. اکثر این افراد جزو نیروی کار متخصص در این استان بودند. متقاضیان از طریق «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP) دعوت شده اند. بیشتر مدعوین […]

دعوت از نیروی کار فنی و متقاضیان اکسپرس انتری در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا
2 سال قبل

دعوت از نیروی کار فنی و متقاضیان اکسپرس انتری در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

در سال جاری، منیتوبا 2269 متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است. به طور معمول، منیتوبا همزمان سه انتخاب تحت «برنامه انتخاب استانی» (PNP) برگزار کرده و تنها از تعداد محدودی از متقاضیان اکسپرس انتری دعوت به عمل می آورد. در انتخاب اخیر، هیچ  متقاضی در زیرشاخه «نیروی کار متخصص منیتوبا» و «شاخه […]

صدور 243 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا
2 سال قبل

صدور 243 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

در سال جاری، منیتوبا 1870 متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است. منیتوبا در روز 8 آوریل، از 243 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی اقدام کنند. مدعوین هم اکنون می توانند برای درخواست نامزدی استانی از طریق «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP)، اقدام کنند. با دریافت نامزدی، آنها […]

صدور 355 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا
2 سال قبل

صدور 355 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

در سال جاری، منیتوبا 1292 متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است. منیتوبا در روز 25 مارس، از 355 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی اقدام کنند. مدعوین با دریافت نامزدی استانی از «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP)، یک قدم به اقامت دائم کانادا نزدیک تر خواهند شد. منیتوبا […]

صدور 299 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا
2 سال قبل

صدور 299 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

در سال جاری، منیتوبا از 1292 متقاضی دعوت به عمل آورده است. منیتوبا در روز 11 مارس، از 299 متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP) برای پنجمین بار در سال جاری، از «نیروی کار متخصص» و «فارغ التحصیلان بین الملل» دعوت کرده است تا در یکی […]

صدور ۲۰۷ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا
2 سال قبل

صدور ۲۰۷ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی منیتوبا

این استان در سال 2021، مجموعاً 993 متقاضی مهاجرت را دعوت کرده است. منیتوبا در روز 26 فوریه، از 207 متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.   «برنامه انتخاب استانی منیتوبا» (MPNP) برای چهارمین بار در سال جاری، از «نیروی کار متخصص» و «فارغ التحصیلان بین الملل» دعوت کرده است تا […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54