آرشیو » بایگانی‌های تحصیل کنندگان بین المللی - پارس کانادا

افزایش ورود افراد دارای اجازه کار پس از فارغ التحصیلی به بازار کار کانادا
5 ماه قبل

افزایش ورود افراد دارای اجازه کار پس از فارغ التحصیلی به بازار کار کانادا

یک مطالعه آماری در کانادا نشان می دهد که دانشجویان بین المللی در دهه گذشته، منبع فزاینده نیروی کار در بازار کار کانادا بوده اند.

چیزی یافت نشد !