آرشیو » بایگانی‌های اسپانسرشیپ همسر - پارس کانادا

امکان دریافت اجازه کار باز تا زمان دریافت نتیجه اسپانسر شیپ همسر
2 هفته قبل

امکان دریافت اجازه کار باز تا زمان دریافت نتیجه اسپانسر شیپ همسر

 زمانی که درخواست اقامت دائم متقاضیان اسپانسر شیپ همسر در حال بررسی است، همسران آنها می‌توانند مجوز کار باز دریافت کنند.

چیزی یافت نشد !