آرشیو » بایگانی‌های نیروی متخصص - پارس کانادا | مهاجرت به کانادا

انتخاب استانی بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی
1 هفته قبل

انتخاب استانی بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی

در سال جاری، بریتیش کلمبیا بیش از 8.000 متقاضی را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است

دعوت از ۳۷۴ متقاضی در دو انتخاب استانی بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

دعوت از ۳۷۴ متقاضی در دو انتخاب استانی بریتیش کلمبیا

در سال جاری، بریتیش کلمبیا 7041 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده است بریتیش کلمبیا در روز 3 آگوست، طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 374 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار کرده […]

صدور 59 دعوتنامه در جدیدترین «BC PNP Tech»
1 ماه قبل

صدور 59 دعوتنامه در جدیدترین «BC PNP Tech»

بریتیش کلمبیا در سال جاری، 6667 متقاضی را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است بریتیش کلمبیا در روز 27 جولای، از 59 متقاضی مهاجرت در بخش فنی دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. دعوتنامه‌ها تحت «BC PNP Tech» که زیرشاخه‌ای از «برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا» (BC PNP) است، […]

برگزاری انتخاب استانی بریتیش کلمبیا و تعلیق درخواست‌های کارآفرینان
2 ماه قبل

برگزاری انتخاب استانی بریتیش کلمبیا و تعلیق درخواست‌های کارآفرینان

بریتیش کلمبیا طی دو انتخاب استانی، متقاضیان مهاجرت دعوت کرد و زیرشاخه کارآفرینان را موقتاً به حالت تعلیق در آورد در روز 20 جولای، بریتیش کلمبیا طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 383 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار کرده است. […]

صدور ۵۶ دعوتنامه در جدیدترین «BC PNP Tech»
2 ماه قبل

صدور ۵۶ دعوتنامه در جدیدترین «BC PNP Tech»

در سال 2021، بریتیش کلمبیا 6225 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده است   بریتیش کلمبیا در روز 13 جولای، از 56 متقاضی مهاجرت در بخش فنی دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. دعوتنامه‌ها تحت «BC PNP Tech» که زیرشاخه‌ای از «برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا» (BC PNP) است، […]

صدور ۳۸۷ دعوتنامه در دو انتخاب استانی بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

صدور ۳۸۷ دعوتنامه در دو انتخاب استانی بریتیش کلمبیا

در سال جاری، بریتیش کلمبیا 6169 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده است در روز 6 جولای، بریتیش کلمبیا طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 387 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار کرده است. در واقع، یک انتخاب بزرگ‌تر […]

صدور ۵۲ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب «BC PNP Tech»
2 ماه قبل

صدور ۵۲ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب «BC PNP Tech»

در سال جاری، بریتیش کلمبیا 5782 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده است   بریتیش کلمبیا در روز 29 ژوئن، از 52 متقاضی مهاجرت در بخش فنی دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. دعوتنامه‌ها تحت «BC PNP Tech» که زیرشاخه‌ای از «برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا» (BC PNP) است، […]

دعوت از ۳۹۵ متقاضی «PNP» در جدیدترین انتخاب‌های بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

دعوت از ۳۹۵ متقاضی «PNP» در جدیدترین انتخاب‌های بریتیش کلمبیا

در سال جاری، بریتیش کلمبیا 5730 دعوتنامه برای ارسال درخواست نامزدی استانی صادر کرده است در روز 22 ژوئن، بریتیش کلمبیا طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 395 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار کرده است. در واقع، یک انتخاب بزرگ‌تر […]

پایلوت تکنولوژی بریتیش کلمبیا به برنامه‌ای دائمی تبدیل شد
3 ماه قبل

پایلوت تکنولوژی بریتیش کلمبیا به برنامه‌ای دائمی تبدیل شد

«BC PNP Tech» برای ارائه اقامت دائم به نیروی کار خارجی و دانشجویان بین الملل در بخش‌های فنی بریتیش کلمبیا، در دسترس است. «پایلوت تکنولوژی برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا» (BC PNP Tech Pilot) اخیراً به یک برنامه مهاجرت دائمی تبدیل شده، و از این پس تحت عنوان «BC PNP Tech» شناخته خواهد شد. این […]

صدور 370 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب‌های بریتیش کلمبیا
3 ماه قبل

صدور 370 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب‌های بریتیش کلمبیا

در سال جاری، بریتیش کلمبیا نزدیک به 5000 متقاضی را برای ارسال درخواست اقامت دائم دعوت کرده است. در روز 25 مه، بریتیش کلمبیا طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 370 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار کرده است. در واقع، […]

صدور 379 دعوتنامه در دو انتخاب استانی بریتیش کلمبیا
4 ماه قبل

صدور 379 دعوتنامه در دو انتخاب استانی بریتیش کلمبیا

طی چهار ماه گذشته، بریتیش کلمبیا هر دو هفته یک بار حدود 400 دعوتنامه در 5 شاخه «BC PNP» صادر کرده است در روز 11 مه، بریتیش کلمبیا طی 2 دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) از 379 متقاضی مهاجرت دعوت به عمل آورد. از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا هر دو هفته، 2 دور دعوت برگزار […]