آخرین اخبار مهاجرتی کانادا

شناسایی وب‌سایت‌های مهاجرتی تقلبی 
2 هفته قبل

شناسایی وب‌سایت‌های مهاجرتی تقلبی 

برای تسهیل کار متقاضیان بخش زیادی از فرایند سیستم مهاجرت کانادا از طریق اینترنتی انجام می‌شود 

آخرین مقالات مهاجرتی کانادا

تحلیل تاثیر اهداف مهاجرتی بر اقتصاد کانادا
3 هفته قبل

تحلیل تاثیر اهداف مهاجرتی بر اقتصاد کانادا

مهاجران بیشتر از خود کانادایی‌در این کشور مشغول به کار هستند در طول سه سال آینده، کانادا پذیرای حدود 1.45 میلیون مهاجر خواهد بود که پیش بینی می‌شود60 درصد از طریق برنامه‌های مهاجرت اقتصادی وارد کشور خواهند شد.  بر اساس مطالعه جدید دژاردین (Desjardin) در مورد تأثیر اهداف مهاجرت فدرال انتظار می‌رود این موج تازه‌واردان […]

اخبار اداره مهاجرت فدرال

انتخاب 1 مارچ 2023 اکسپرس انتری
3 هفته قبل

انتخاب 1 مارچ 2023 اکسپرس انتری

667 متقاضی برنامه انتخاب استانی با حداقل امتیاز  748 در این دور از انتخاب دعوتنامه دریافت کردند

اخبار و مقالات مهاجرت انتاریو

انتخاب 10 مارچ  2023 انتاریو 
2 هفته قبل

انتخاب 10 مارچ  2023 انتاریو 

۸۱۵ دعوتنامه از طریق این انتخاب برای متقاضیان مشاغل حوزه فناوری صادر شد 

اخبار و مقالات مهاجرت بریتیش کلمبیا