برگزاری انتخاب استانی نوا اسکوشیا
5 روز قبل

برگزاری انتخاب استانی نوا اسکوشیا

نوا اسکوشیا در ۷ اکتبر ۲۰۲۱ برای ۳۳۰ متقاضی اکسپرس انتری دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی انتخاب استانی درخواست دهند. نجاران و دیگر نیروی ماهر از جمله افرادی بودند که دعوت شدند.

ارزیابی مدرک تحصیلی برای مهاجرت به کانادا
5 روز قبل

ارزیابی مدرک تحصیلی برای مهاجرت به کانادا

براساس داده‌های مربوط به سرشماری سال ۲۰۱۶ کانادا، حدود ۲۰ درصد از تعداد کل پزشکان کانادا از مهاجران بوده‌اند.

قوانین کار در کانادا
5 روز قبل

قوانین کار در کانادا

قوانین کار کانادا ممکن است در استان‌های مختلف، متفاوت باشد. داشتن تجارت در یک استان لزوماً به یک کارفرما حق استخدام نیروی کار از استان دیگر را نمی‌دهد؛ چه برای استخدام نیروی کار از راه دور باشد چه برای اینکه کارفرما قصد گسترش تیم و تجارت خود را در استان‌های دیگر داشته باشد. مطلب حاضر […]

دعوت انتاریو از فرانسه‌زبان‌ها
5 روز قبل

دعوت انتاریو از فرانسه‌زبان‌ها

“برنامه مهاجرتی استان انتاریو” (PNP) برای ۱۶۲ متقاضیِ فرانسه‌زبان دعوت‌نامه صادر کرد که در سیستم اکسپرس انتری پروفایل داشتند.

انتخاب استانی انتاریو و صدور ۴۸۶ دعوتنامه
5 روز قبل

انتخاب استانی انتاریو و صدور ۴۸۶ دعوتنامه

“برنامه انتخاب استانی انتاریو” (PNP) از ۴۸۶ متقاضیِ اکسپرس انتری دعوت کرد تا برای “گواهی انتخاب استانی” درخواست دهند. پرستاران، مدیران و کارکنانِ بخش منابع انسانی از جمله صاحبانِ هجده شغل مورد هدف بودند که در انتخاب اخیر انتاریو دعوت شدند.

آخرین اخبار مهاجرتی کانادا

برگزاری انتخاب استانی نوا اسکوشیا
5 روز قبل

برگزاری انتخاب استانی نوا اسکوشیا

نوا اسکوشیا در ۷ اکتبر ۲۰۲۱ برای ۳۳۰ متقاضی اکسپرس انتری دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی انتخاب استانی درخواست دهند. نجاران و دیگر نیروی ماهر از جمله افرادی بودند که دعوت شدند.

آخرین مقالات مهاجرتی کانادا

ارزیابی مدرک تحصیلی برای مهاجرت به کانادا
5 روز قبل

ارزیابی مدرک تحصیلی برای مهاجرت به کانادا

براساس داده‌های مربوط به سرشماری سال ۲۰۱۶ کانادا، حدود ۲۰ درصد از تعداد کل پزشکان کانادا از مهاجران بوده‌اند.

اخبار اداره مهاجرت فدرال

اخبار و مقالات مهاجرت کبک

اخبار و مقالات مهاجرت انتاریو

دعوت انتاریو از فرانسه‌زبان‌ها
5 روز قبل

دعوت انتاریو از فرانسه‌زبان‌ها

“برنامه مهاجرتی استان انتاریو” (PNP) برای ۱۶۲ متقاضیِ فرانسه‌زبان دعوت‌نامه صادر کرد که در سیستم اکسپرس انتری پروفایل داشتند.

اخبار و مقالات مهاجرت بریتیش کلمبیا