آخرین اخبار مهاجرتی کانادا

اخبار اداره مهاجرت فدرال

انتخاب 18  ژانویه 2023 اکسپرس انتری
1 هفته قبل

انتخاب 18  ژانویه 2023 اکسپرس انتری

در  این دور انتخاب 5500 متقاضی، دارای حداقل امتیاز 490، دعوتنامه دریافت کردند اداره مهاجرت کانادا (IRCC)  دومین انتخاب اکسپرس انتری سال 2023 را درست یک هفته بعد از انتخاب اول برگزار کرد. حداقل امتیازی که برای دریافت دعوتنامه در این انتخاب لازم بود کاهش زیادی یافته است.  دور جدید انتخاب اکسپرس انتری در 18 […]

اخبار و مقالات مهاجرت کبک

اخبار و مقالات مهاجرت بریتیش کلمبیا