برچسب » time management

مدیریت زمان : عاملی موثر در موفقیت مهاجران
4 سال قبل

مدیریت زمان : عاملی موثر در موفقیت مهاجران

یکی از اولین تجربه هایی که مهاجران در کشورهای جدید دارند (و ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد) از دست دادن بسیاری قرارها در روزها و هفته های اول است. اینجا کسی منتظر کسی نمیشود، وقتش را بیهوده تلف نمیکند و حاضر نیست وقتش را براحتی به شما ببخشد. بنابراین بر خلاف ایران […]