برچسب » statistics canada

نشانه‌های تغییرات مهم جمعیت‌شناختی در کانادا
8 سال قبل

نشانه‌های تغییرات مهم جمعیت‌شناختی در کانادا

کشور کانادا به آرامی به کشوری تبدیل می‌شود که مهاجران با ویژگی‌های فرهنگی خود- از مذهب گرفته تا زبان- چهره جمعیتی آن را دیگرگون کرده‌اند و این دیگرگونی در خیابان‌های همه شهرها فارغ از این که شهری کوچک باشند یا شهری بزرگ حس می‌شوند.   تغییرات مذکور از خلال داده‌هایی که اخیرا بر مبنای نظرسنجی انجام […]