برچسب » mother and child relationship

عشق، مرهمی شفابخش!
8 سال قبل

عشق، مرهمی شفابخش!

رابطه محبت‌آمیز و عاشقانه مادر و کودک آنچنان عمیق و ناگسستنی است که نیاز به شرح و تفصیل ندارد. این رابطه به نوعی وابستگی و دلبستگی دوطرفه منجر می‌شود که منافع و محاسن فراوانی برای هر دو دارد. در عین‌حال افراط و تفریط در آن می‌تواند هر دو طرف را دچار مشکل سازد. لیلا سرحدی […]